Ineke Hendrickx

Ineke Hendrickx (GroenLinks)

C.W.M. (Ineke) Hendrickx
Fractievoorzitter

partij: GroenLinks

Schubertstraat 35
5914 BL Venlo
telefoon: (077) 351 17 70
E-mail: inekehendrickx@ziggo.nl

Facebook: Ineke.Hendrickx
Twitter: @inekehendrickx

Drs. C.W.M (Ineke) Hendrickx (1962, geboren en opgegroeid in Arcen, sinds 1990 woonachtig in Venlo) is in 2003 cum laude afgestudeerd aIs cultureel antropoloog. Zij gaf onderwijs bij de vakgroep Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook deed zij onderzoek op het platteland in Malawi, met het dagelijks leven, de rituelen en de positie van vrouwen als aandachtspunt. Vanwege problemen met haar gezondheid is zij momenteel genoodzaakt zich te beperken tot haar politieke werk. Zij was jarenlang steunfractielid bij GroenLinks en organiseerde politieke cafés. In 1998 werd zij lid van een raadscommissie. Met de herindelingsverkiezingen van 2000 kwam zij in de gemeenteraad. Sinds 2006 is Ineke fractievoorzitter van GroenLinks. Groen en duurzaamheid in een eerlijke maatschappij zijn haar passies.

Nevenfuncties:
 

  • Voorzitter-secretaris Stichting ‘Nazareth Foundation Malawi’ (onbezoldigd).