Peter van Crooy

Peter van Crooy, Lokale Democraten

P.G.M. (Peter) van Crooy
partij: Lokale Democraten

Willem van Bommelstraat 5,
5915 XV Venlo
telefoon: 06 536 917 28
E-mail: petervancrooy@ziggo.nl

Facebook: facebook.com/petervancrooy59
Twitter: @petervancrooy

Peter van Crooy (1959, Steyl) woont nu in Venlo en is in 2014 voor de LokaleDemocraten gekozen in de gemeenteraad van Venlo. Daarvoor was Peter voor de LokaleDemocraten actief als fractieondersteuner.
Peter kijkt terug op een rijk arbeidsverleden bij Océ-Nederland,  Coördinator bij Wel.Kom, Scouting Nederland/Scouting Limburg, Provincie Limburg, Movisie (landelijke kennisinstituut en adviesbureau) en afdelingshoofd van Domus Venlo. (thuis en daklozenzorg /GZ verslavingszorg)

Daarnaast is Peter nog actief als gastheer Bij het Limburgs Museum en vrijwilliger binnen Scouting Nederland (trainer en vertrouwenspersoon) en was in het verleden bestuurslid / coördinator van de Regio Venlo.

Als raadslid wil Peter gewoon, lekker dicht de inwoners blijven staan. Eenvoudig taalgebruik en een laagdrempelig contact met de gemeente. Verder wil Peter zich inzetten voor een veilige leefomgeving. Een goed aanbod in wonen, recreatie en activiteiten voor alle leeftijden. Werk voor ons allemaal en goede zorg voor alle mensen die het wat moeilijker hebben.  Het leven moet leuk zijn voor iedereen…

Naast zijn functie als raadslid is Peter commissielid van de Venlose Rekenkamer en Lid van de raadswerkgroep  ‘de Grens’ 

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid en vertrouwenspersoon Scouting Nederland (onbezoldigd).
  • Trainer Scouting Limburg (onbezoldigd).
  • Gastheer Limburgs Museum (onbezoldigd).
  • Adviseur/trainer Movisie (onbezoldigd).