Samenstelling

De rekenkamer van Venlo bestaat uit 6 leden: 3 raadsleden en 3 externe leden, waaronder de voorzitter.
De voorzitter is het centrale aanspreekpunt voor de algemene gang van zaken rond de rekenkamer en bewaakt de voortgang van de onderzoeksprojecten.

De rekenkamer bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw Karin van den Berg (extern lid, voorzitter)
 • De heer William van Deursen (extern lid, vice voorzitter)
 • De heer Emiel Broere (extern lid)
 • De heer Leon van den Beucken (raadslid EENLokaal)
 • De heer Jos Hoezen (raadslid CDA)
 • De heer Jan Valize (raadslid PVV)
 • De heer Frans Keunen (raadslid VVD)

Mevrouw Yvon van Geel is ambtelijk secretaris van de rekenkamer.

 

Achtergrondinformatie externe leden

Mw. Karin van den Berg (voorzitter)

Mevrouw van den Berg heeft een brede managementervaring zowel in de publieke als private sector. Zij is o.a. werkzaam (en geweest) voor ministerie, provincie, (samenwerkingsverbanden van) gemeenten en bedrijfsleven. Is bestuurlijk actief ( en geweest) voor de Vereniging van Brabantse gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten . Karin van den Berg heeft Planologie en Economische Geografie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ook heeft zij diverse managementcursussen, leergangen en opleidingen gevolgd onder meer bij het Rijksopleidingen Instituut, Katholieke Universiteit Leuven, NCIS en Berenschot. Karin is een voorzitter die een boegbeeld is, verbindt en inspireert, waarbij zij oog heeft voor de complexe omgeving en kordaat kan handelen indien nodig.
Contact: Het telefoonnummer van Karin van den Berg is: 31631967031

Hoofdfunctie:

 • Strategisch adviseur Public Affairs, Gemeente Tilburg (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Rekenkamercommissie Gemeente Dongen, Goirle en Loon op Zand (bezoldigd)
 • Lid Onafhankelijke Rekenkamer Leerdam, Gemeente Leerdam (bezoldigd)
 • Secretaris VBG, Vereniging Brabantse Gemeenten, Tilburg (bezoldigd)
 • Voorzitter GroenLinks Brabant, Tilburg (onbezoldigd)
 • Lid Provinciale Omgevingscommissie, Provincie Noord-Brabant, Den Bosch (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Agrarisch Natuurbeheer, Provincie Noord-Brabant, Den Bosch (onbezoldigd)
 • Lid van het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta (bezoldigd)


Dhr. William van Deursen (vice voorzitter)

De heer Van Deursen heeft een brede onderzoeks- en managementervaring zowel in de publieke als private sector. Hij is o.a werkzaam (en geweest) voor verschillende ministeries, de provincie, gemeenten en voor de Zuidelijke Rekenkamer. Hij heeft Bestuurskunde gestudeerd aan de HEAO en Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Ook heeft hij diverse managementcursussen, leergangen en coachingsopleidingen gevolgd op de Nyenrode Business Universiteit, de Bestuursacademie Nederland, The Lime Tree en Science Allience. Het laatste is een samenwerkingsverband dat kennis/kunde uitwisselt/bevordert tussen universiteiten, het bedrijfsleven en non profit organisaties. Daarnaast verbindt, enthousiasmeert en coacht hij graag mensen waarbij hij oog heeft voor dat wat medewerkers motiveert en de te bereiken organisatiedoelstellingen, en is hij betrokken bij kennisplatforms en goede doelenorganisaties.

Hoofdfuncties:

 • Manager / Organisatiecoach a.i. (Coach Politici/RvT/RvC/MT’s/Teams en Individueel) (bezoldigd)
 • Voorzitter van de rekenkamercommissie Vlaardingen en Schiedam (bezoldigd)
 • Lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Sint-Michielsgestel (bezoldigd)

Nevenfuncties

 • Strategisch Adviseur voor bedrijven, ziekenhuizen, zorginstanties, woningbouwcorporaties en universiteiten (bezoldigd)
 • Gecertificeerd Commissaris / Gevraagd en ongevraagd adviseur van en op toezichthoudende verenigingen / organen in zowel de profit als non profit sector (bezoldigd/onbezoldigd)
 • Toezichthouder Gedragscode Openbaar Bestuur; kwaliteit en integriteit overheidsorganisaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Ministerie van Veiligheid en Justitie (onbezoldigd)
 • Gastspreker over integriteit / governance / organisaties o.a. Nyenrode University (onbezoldigd)
 • Bestuurslid, strategisch organisatieadviseur en fondsenwerver van het Nederlandse Rode Kruis en vicevoorzitter van een afdeling van het Nederlandse Rode Kruis (onbezoldigd)
 • Gezinscoach (onbezoldigd)


Dhr. Emiel Broere

De heer Broere heeft jarenlange ervaring in de publieke sector op het gebied van management, control, bestuur en bedrijfsvoering. Hij studeerde bedrijfseconomie (Fontys Venlo), bedrijfswetenschappen (Radbouduniversiteit Nijmegen), Public Control (Erasmus Universiteit) en Public Management (Universiteit Twente).

Hoofdfunctie:

 • Business Strateeg Financiën & Bedrijfsvoering, Provincie Noord-Brabant (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Rekenkamerlid en –voorzitter gemeente Gennep (bezoldigd)
 • Rekenkamerlid gemeente Horst aan de Maas (bezoldigd)
 • Lid van de klachtencommissie gemeente Boxmeer (bezoldigd)
 • Vrachtwagenchauffeur Jan Deckers Jr. Transport Ammerzoden (bezoldigd)