Samenstelling

De rekenkamer van Venlo bestaat uit 6 leden: 3 raadsleden en 3 externe leden, waaronder de voorzitter.
De voorzitter is het centrale aanspreekpunt voor de algemene gang van zaken rond de rekenkamer en bewaakt de voortgang van de onderzoeksprojecten.

De rekenkamer bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw Yvon van Geel is ambtelijk secretaris van de rekenkamer.

 

Achtergrondinformatie externe leden

Mevrouw Karin van den Berg (voorzitter)

Mevrouw van den Berg heeft een brede managementervaring zowel in de publieke als private sector. Zij is o.a. werkzaam (en geweest) voor ministerie, provincie, (samenwerkingsverbanden van) gemeenten en bedrijfsleven. Is bestuurlijk actief ( en geweest) voor de Vereniging van Brabantse gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten . Karin van den Berg heeft Planologie en Economische Geografie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ook heeft zij diverse managementcursussen, leergangen en opleidingen gevolgd onder meer bij het Rijksopleidingen Instituut, Katholieke Universiteit Leuven, NCIS en Berenschot. Karin is een voorzitter die een boegbeeld is, verbindt en inspireert, waarbij zij oog heeft voor de complexe omgeving en kordaat kan handelen indien nodig.
Contact: Het telefoonnummer van Karin van den Berg is: 31631967031

Hoofdfunctie:

 • Strategisch adviseur Public Affairs, Gemeente Tilburg (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Rekenkamercommissie Gemeente Dongen, Goirle en Loon op Zand (bezoldigd)
 • Lid Onafhankelijke Rekenkamer Leerdam, Gemeente Leerdam (bezoldigd)
 • Secretaris VBG, Vereniging Brabantse Gemeenten, Tilburg (bezoldigd)
 • Voorzitter GroenLinks Brabant, Tilburg (onbezoldigd)
 • Lid Provinciale Omgevingscommissie, Provincie Noord-Brabant, Den Bosch (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Agrarisch Natuurbeheer, Provincie Noord-Brabant, Den Bosch (onbezoldigd)
 • Lid van het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta (bezoldigd)

 

De heer Emiel Broere (vice voorzitter)

De heer Broere heeft jarenlange ervaring in de publieke sector op het gebied van management, control, bestuur en bedrijfsvoering. Hij studeerde bedrijfseconomie (Fontys Venlo), bedrijfswetenschappen (Radbouduniversiteit Nijmegen), Public Control (Erasmus Universiteit) en Public Management (Universiteit Twente).

Hoofdfunctie:

 • Business Strateeg Financiën & Bedrijfsvoering, Provincie Noord-Brabant (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Rekenkamerlid en –voorzitter gemeente Gennep (bezoldigd)
 • Rekenkamerlid gemeente Horst aan de Maas (bezoldigd)
 • Lid van de klachtencommissie gemeente Boxmeer (bezoldigd)
 • Vrachtwagenchauffeur Jan Deckers Jr. Transport Ammerzoden (bezoldigd)