Samenstelling raad

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden van negen verschillende politieke partijen (fracties). De burgemeester is de voorzitter van de raad.