Afgehandeld

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

PVV - ontbreken van officiële naam van het stadsdeel “Blerick” 2 documenten

VVD - Rosarium renovatie 2 documenten

EENLokaal - Hoe agenda-22 proof zijn onze trottoirs? 2 documenten

Art. 44 vragen DENK - Keti Koti 2 documenten

VVD - Ontwikkeling Martinushof te Tegelen 2 documenten

CDA - inlichtingenformulier fototool BSGW 2 documenten

D66 - Foutgeparkeerde fietsen en brom_snorfietsen station Venlo 2 documenten

Art. 44 vragen GroenLinks - Leerlingenvervoer 2 documenten

Art. 44-vragen CDA - Het verruimen van de vergoeding opruimkosten gedumpt drugsafval 2 documenten

VSP - Abri’s ten behoeve van opstappunten voor senioren 2 documenten

PVV - Incluzio 2 documenten

Art. 44 vragen D66 - Sint Martinusstraat Tegelen 2 documenten

Art. 44 vragen VVD - Horeca-Retail info-avond Venlo 19-10 26-10-22 2 documenten

VVD - Kabelschades in de Gemeente Venlo bij graafwerkzaamheden 2 documenten

VVD - Laerbroeck 2 documenten

EENLokaal en VVD - Wensen ondernemers Blerick m.b.t. de weekmarkt. 2 documenten

Art. 44 vragen CDA - Dak- en thuislozen 2 documenten

Art. 44 vragen EENLokaal - Tweetalige borden bebouwde kom 2 documenten

VSP - Onderhoud Joodse begraafplaats aan het Broekhofpad 3 documenten

Art. 44 vragen VVD - Evenementen binnen de gemeente 2 documenten

VSP - Bebouwing voormalig terrein Hekkens Tegelen 2 documenten

D66 - Kamernood studenten Venlo 2 documenten

Art. 44 vragen VSP - Sluiting ABN-AMRO bank in Venlo. 2 documenten

VVD - Acties t.b.v. hoger opkomst GR Verkiezingen 2 documenten

VVD - Personeelsgebrek Politie 2 documenten

VVD - Woningbouw 2 documenten

VSP - Energietoeslag in gemeente Venlo 2 documenten

Art. 44 vragen VVD - Uitnodiging via de media 4-10-22 2 documenten

VVD en PVV - Samenwerking Wijkoverleggen en Dorpsraden 2 documenten

VVD - Dienstverlening Gemeente, betreffende Energietoeslag 3 documenten

VVD - Art.44-vragen VVD - Onderhoud groen in de openbare ruimte 3 documenten

Art. 44 vragen DENK - Opvang vluchtelingen 3 documenten

Art. 44 vragen VSP - Uitvoering initiatieven buurtbudget Klingerberg 2 documenten

Art. 44 vragen EENLokaal - Snelheid Maalbekerweg Belfeld 4 documenten

Art. 44 vragen EENLokaal - OGVO 2 documenten

Art. 44 vragen D66 - Limburgs stroomnetwerk vol 2 documenten

Art. 44-vragen EENLokaal - Claim Etriplus gemeente Venlo 2 documenten

Art. 44 vragen EENLokaal - Afgelaste braderie 2 documenten

Art. 44 vragen VVD - Tijdige betaling jaarlijkse bijdrage aan Wijkoverleggen 2 documenten

Art. 44 vragen PVV - Moederdagmarkt Blerick 2 documenten

Art. 44 vragen GroenLinks - menstruatie-armoede 2 documenten

Art. 44 vragen GroenLinks - Bouwkundige problemen OGVO 2 documenten

Art. 44 vragen Forum voor Democratie - Blariacumcollege 2 documenten

Art. 44 vragen VVD -Bouwkundige toestand Blariacumcollege 2 documenten

Art. 44 vragen VVD - Verkeersveiligheid binnen de gemeente Venlo 2 documenten

Art. 44 vragen EENLokaal - Heffen leges pand- en perceelverzoeken 2 documenten

Art. 44-vragen VVD - Stand van zaken nieuwbouw zwembad Blerick 2 documenten

Art. 44 vragen D66 - Verdozing landschap 2 documenten

Art. 44 vragen D66 Accommodaties culturele verenigingen en organisaties 2 documenten

Art. 44 vragen PVV - Discutabele ontwikkelingen op locatie Alberickstraat 3C 2 documenten

Art. 44 vragen PVV - De op handen zijnde afbouw van de salderingsregeling bij Zonnepanelen 2 documenten

Art. 44 vragen EENLokaal - Bouwen in Venlo 2 documenten