Digitale Raadswijzer

Digitale Raadswijzer voor raadsleden

Waar krijg ik als Venloos raadslid mee te maken?

In dit interactief document worden kort enkele (praktische) onderwerpen behandeld waarover het als raadslid handig is om iets te weten.
Daarnaast wordt er gelinkt naar belangrijke door de raad vastgestelde/ op de raad van toepassing zijnde documenten, zoals bijvoorbeeld het Reglement van Orde en de gedragscode, en verwezen naar de leerlijn voor raadsleden opgezet door de VNR.

Open de gehele Digitale Raadswijzer Venlo

Afbeelding stadhuis met confetti

Hieronder vindt u verschillende documenten en links uit de Raadswijzer.

Integriteit, gedragscode en rechten & plichten.

Werkwijze van de raad en procedures

Beeldvorming - Oordeelsvorming - Besluitvorming

Meer informatie over raadsinstrumenten, spreekrecht, debatteren en onderhandelen

Rekenkamer, auditcommissie en werkgeverscommissie

Planning en control, de P&C cyclus

De ondersteuning van de raad

Informatiebronnen en websites

Data en informatiegestuurd handelen

Algemeen