Unaniem aangenomen motie "Financiële ellende en dak- en thuisloosheid: voorkomen is beter dan genezen" (horende bij de RV2024-063 - Kadernota 2025)

Aanvullende informatie

Laatst gewijzigd
30 mei 2024
Status
In behandeling
Registratienummer
189490
Fractie
Team
Portefeuillehouder
Datum ingediend
29-05-2024

Documenten (1)