Raadsinformatiebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

2023-026 RIB Plan van aanpak middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 2 documenten

2023-030 RIB Pilot brede aanpak internationale werknemers 1 document

2023-024 RIB Ontwerp bestemmingsplan Hal 5 en ontwerp besluit onttrekken wegen 7 documenten

2023-017 RIB Jaarverslag Leerplicht-RMC schooljaar 2021-2022 2 documenten

2023-029 RIB Voortgangsrapportage Vastenavondkamp 2022 2 documenten

2023-020 RIB Woondeal Limburg 2 documenten

2023-019 RIB Terugkoppeling Aandeelhoudersvergadering BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed 1 document

023 2023 RIB Ontwikkelingen Enexis Holding NV 10 documenten

022 2023 RIB - Rapportage over opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoeken d.d. 6 februari 2023 2 documenten

027 2023 RIB Samenwerkingsovereenkomst doorontwikkeling Kloosterdorp Steyl 1 document

013 2023 RIB Voortgang energieke gebiedsverkenningen 1 document

014 2023 RIB Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023 1 document

012 2023 RIB Raadsinformatiebrief betreffende uitvoering Venlo-fonds 2023 1 document

016-2023 RIB Start nieuw contract opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf jeugd 1 document

006 2023 RIB Voorschot energietoeslag 2023 1 document

011 2023 RIB Ontwerpbestemmingsplan Zwembad Venlo 6 documenten

003 2023 RIB Uitvoerings- en handhavingsbeleid VTH 2023-2026 Venlo en Uitvoeringsprogramma VTH 2023 3 documenten

008 2023 RIB Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en GFT door AfvalSamenwerking Limburg 1 document

005 2023 RIB Motie Stadsdichter Venlo 1 document

166 2022 RIB Voortgang uitvoering aanbevelingen rekenkamercommissie-onderzoek 1 document

007 2023 RIB Financiële compensatie bouwrechten Maasdal Velden 1 document

160 2022 RIB Strategische dossiers hoofdinfrastructuur 1 document

128 2022 RIB Ontwerp bestemmingsplan Wozoco Leijgraaf Belfeld 6 documenten

172-2022 RIB Aanpak problematiek bever 1 document