Raadsinformatiebrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

059 2023 RIB Voornemen en voorstel voor participatie Delta Rhine Corridor 3 documenten

061 2023 RIB JOGG overeenkomst 3 documenten

060 2023 RIB Beverbeheerplan 2 documenten

056 2023 RIB Projectpartnerschap van gemeente Venlo met Oekraïense stad Kropywnyzkyj 1 document

044 2023 RIB Handelingsperspectief Bolwaterstraat 2 documenten

RIB 2023-55 Uitstel subsidieverlening Stg. Hagerhof 1 document

RIB 2023-51 Motie groenblauwe schoolpleinen 2 documenten

RIB 2023-49 Jaarverslag VTH 2022 2 documenten

RIB 2023-46 motie zwemmen onder schooltijd 2 documenten

048 2023 RIB Vaststelling herijking Actieprogramma Toerisme en Recreatie Noord-Limburg 2 documenten

021 2023 RIB Laaggeletterdheid 4 documenten

030 2023 RIB Kentekenonderzoek Kaldenkerkerweg Tegelen 2 documenten

034 2023 RIB TRAP 2023 2 documenten

036 2023 RIB Ontwikkelend beheer 1 document

038 2023 RIB Management samenvatting Leger des Heils tussenvoorziening beschermd wonen 2 documenten

039 2023 RIB Terugkoppeling actiepunten omgevingsdialoog Hakkesstraat-Hendrikkenhofstraat 2 documenten

041 2023 RIB Informatieveiligheid en ENSIA 2022 1 document