Vergaderdata

Vergaderdata 2023

Presidium

Vergaderdag: maandag
19 december 2022
25 januari 2023
27 februari 2023
27 maart 2023
24 april 2023
24 mei 2023 (let op: betreft een woensdag!)
26 juni 2023
28 augustus 2023
25 september 2023
23 oktober 2023
27 november 2023
18 december 2023

Oordeelsvorming commissies

Besluitvormende raadsvergadering

Vergaderdag: woensdag Vergaderdag: woensdag
18 januari 2023 25 januari 2023
8 februari 2023 15 februari 2023
14 maart 2023 (o.a. RN Omgevingsanalyse) 29 maart 2023
12 april 2023 26 april 2023
17 mei 2023 (o.a. Kadernota) 24 mei 2023 (+ 25 mei 2023 reserve) (o.a. Kadernota)
14 juni 2023 (o.a. Jaarrekening en VoRap) 28 juni 2023 (o.a. Jaarrekening en VoRap)
13 september 2023 27 september 2023
11 oktober 2023 25 oktober 2023

Programmabegroting

1 november 2023

Programmabegroting
3 november 2023 - vanaf 11:00 uur
15 november 2023 29 november 2023
13 december 2023 (o.a. FinRap) 20 december 2023 (o.a. FinRap)
17 januari 2024 (onder voorbehoud) 31 januari 2024 (onder voorbehoud)