Themasessie voorgenomen overname WAA groep NV

  • 21 september 2022 18:00 tot 19:00
  • locatie: Stadhuis, Parterre
Direct opslaan in uw agenda

De gemeenteraad is met themasessies de afgelopen 2 jaren op verschillende momenten geïnformeerd over de noodzaak tot en richting van koersontwikkeling van de WAA (project Samen Verder). Dit project is gestart omdat reëel verwacht mag worden dat bij de WAA organisatie na 2025 de kosten voor het ontwikkelen, plaatsen en begeleiden van SW- medewerkers niet meer opwegen tegen de baten. Dit als gevolg van natuurlijk verloop binnen de SW-populatie omdat er vanwege de huidige wetgeving alleen uitstroom plaatsvindt. Het gevolg is een verlies in schaalvoordeel bij de uitvoering van de SW-Regeling. Dit zal structureel tot een operationeel verlies gaan leiden en een toename van de gemeentelijke bijdrage van de 3 deelnemende gemeenten (Beesel, Bergen en Venlo)

Het college van B&W heeft in oktober 2021 als voorkeur uitgesproken dat de gemeente Venlo de WAA N.V. van de GR overneemt. Hiermee verkrijgt gemeente Venlo volledige zeggenschap over deze NV en dit betekent dat Venlo de uitvoering van Wsw en overige doelgroepen kan samenvoegen onder eigen regie. Daarnaast kan Venlo via brede inzet van WAA binnen de Participatiewet synergievoordelen nastreven.

In de themasessie op 21 september, die plaats zal vinden in de parterre tussen 18.00 en 19.00 uur, wordt toegelicht wat de komende maanden met de Raad zal worden gedeeld. Dit zal zijn een raadsconsultatie op het voorgenomen besluit tot verkoop door de GR en een latere raadsconsultatie inzake de wensen en bedenkingen over de aankoop door de gemeente Venlo. 
Ook wordt de methodiek van het komen tot een transactieprijs toegelicht en zal worden ingegaan op overige financiële en juridische consequenties.

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 september 2022, er zijn geen activiteiten 2 september 2022, er zijn geen activiteiten 3 september 2022, er zijn geen activiteiten 4 september 2022, er zijn geen activiteiten
5 september 2022, er zijn geen activiteiten 6 september 2022, er zijn geen activiteiten 7 september 2022, er zijn geen activiteiten 8 september 2022, er zijn geen activiteiten 9 september 2022, er zijn geen activiteiten 10 september 2022, er zijn geen activiteiten 11 september 2022, er zijn geen activiteiten
12 september 2022, er zijn geen activiteiten 13 september 2022, er zijn geen activiteiten 14 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 15 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 16 september 2022, er zijn geen activiteiten 17 september 2022, er zijn geen activiteiten 18 september 2022, er zijn geen activiteiten
19 september 2022, er zijn geen activiteiten 20 september 2022, er zijn geen activiteiten 21 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 22 september 2022, er zijn geen activiteiten 23 september 2022, er zijn geen activiteiten 24 september 2022, er zijn geen activiteiten 25 september 2022, er zijn geen activiteiten
26 september 2022, er zijn geen activiteiten 27 september 2022, er zijn geen activiteiten Vandaag, 28 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 29 september 2022, er zijn geen activiteiten 30 september 2022, er zijn geen activiteiten