Themabijeenkomst Rekenkameronderzoek Aanpak winkelleegstand

  • 09 november 2022 19:00 tot 20:00
  • locatie: raadzaal, stadhuis
Direct opslaan in uw agenda

Doel van het onderzoek was om te vast te stellen of de gemeente de bestrijding van leegstand goed aanpakt. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Welke rol kiest de gemeente Venlo - en welke instrumenten gebruikt de gemeente - om leegstand in het centrum van Venlo te voorkomen en aan te pakken? En wat zijn hiervan de effecten? Naast deze hoofdvraag zijn er deelvragen over de omvang van de leegstand, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente, de beleidskaders, de uitvoering en de samenwerking met stakeholders, doelbereiking en informatievoorziening aan de raad. Hier heeft de Rekenkamer Venlo onderzoek naar gedaan.

De rekenkamer geeft een korte toelichting op dit afgeronde onderzoek en er is gelegenheid voor het stellen van vragen.

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo