ECO: Themabijeenkomst Financieel perspectief 2026 + omgevingsanalyse

  • 01 maart 2023 19:00 tot 20:30
  • locatie: parterre, stadhuis
Direct opslaan in uw agenda

In de aanloop naar de kadernota wordt traditiegetrouw de omgevingsanalyse aangeboden aan de raad. Tijdens de themabijeenkomst op 1 maart wordt toegelicht met welke belangrijke maatschappelijke en economische ontwikkelingen er rekening gehouden moet worden.  Op 14 maart vindt het oordeelsvormende debat over de omgevingsanalyse plaats. De raad wordt dan in de gelegenheid gesteld om duiding te geven aan de inhoud van de analyse en om opmerkingen mee te geven aan het college voor de Kadernota 2023.

De omgevingsanalyse wordt dit keer als gecombineerde themabijeenkomst aangeboden. Na de toelichting op de omgevingsanalyse wordt op verzoek van het presidium door de concernstaf ook ingegaan op de substantiële daling van de inkomsten vanaf 2026 uit het gemeentefonds. Aan de hand van verschillende scenario’s wordt gereflecteerd op de financiële ontwikkelingen vanaf 2026.

Aansluitend is er ruimte voor gesprek en vragen.

 

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo