Themabijeenkomst FinRap

  • 06 december 2023 18:30 tot 19:00
  • locatie: parterre, stadhuis
Direct opslaan in uw agenda

 

Tijdens deze bijeenkomst wordt u op hoofdlijnen bijgepraat over de Financiële Rapportage 2023 door Hans van Valburg, programmamanager en beleidsadviseurs Harry Smeets en Frank Maas.  Na de toelichting is er gelegenheid om vragen te stellen.

Wat ligt voor?

  • De raad wordt voorgesteld om deze tweede voortgangsrapportage 2023 vast te stellen.
  • We verwachten einde jaar een positief resultaat te zien van € 10.514.000, na verrekening met de reserves. Dit is een toename van € 7.802.000 vergeleken met de VoRap 2023.
  • Er worden enkele begrotingswijzingen voorgesteld (bijlage III.)
  • Er worden nieuwe reserves en voorzieningen ingesteld of gewijzigd (bijlage II). “
Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo