VergaderingVergadering van Oordeelsvormende raadsbijeenkomst
Datum: 16-11-2022 19:00 uur


Stadhuis Raadzaal
0
19.00 - 19.15 uur 1
0
19.15 - 19.20 uur 3
0
19.20 - 19.25 uur 4
19.25 - 19.30 uur 4
19.30 - 19.35 uur 4
0
19.35 - 20.35 uur 3
Algemene bijlage
Procedure rondvraag (pdf, 23,98 KB)
Schema Oordeelsv. 16nov22 (pdf, 41,49 KB)
Verslag van bevindingen gemeenteraad d.d. 16 november 2022 (pdf, 38,22 KB)