VergaderingVergadering van Oordeelsvorming commissie Economie
Datum: 11-10-2023 19:00 uur


Stadhuis Raadzaal
0
0
0
Voorzitter: Harro Schroeder
60 minuten 5
5 minuten 0
0
Algemene bijlage
SPELREGELS Oordeelsvormende raadsbijeenkomsten juni 26 juni 2023 (pdf, 168,99 KB)
CONCEPT-Schema Oordeelsv. 11okt23 versie 2 (pdf, 72,29 KB)
2023 Algemene Spelregels Spreekrecht (pdf, 143,85 KB)
2023 10 11 Besluitenlijst Oordeelsvorming commissie Economie (pdf, 65,22 KB)