VergaderingVergadering van Oordeelsvorming commissie Economie
Datum: 14-03-2023 19:00 uur


Stadhuis Raadzaal
0
0
1
30 minuten 4
60 minuten 2
0
Algemene bijlage
Procedure rondvraag (pdf, 23,98 KB)
Schema Oordeelsv. 14 maart 2023 (pdf, 59,72 KB)
2023 03 14 Besluitenlijst Oordeelsvorming commissie Economie (pdf, 58,20 KB)