VergaderingVergadering van Oordeelsvorming commissie Economie
Datum: 15-11-2023 19:00 uur


Stadhuis Raadzaal
0
0
0
4
5
0
Algemene bijlage
SPELREGELS Oordeelsvormende raadsbijeenkomsten juni 26 juni 2023 (pdf, 168,99 KB)
2023 Algemene Spelregels Spreekrecht (pdf, 143,85 KB)
Schema Oordeelsvorm. 15nov23 Versie2 (pdf, 78,21 KB)