VergaderingVergadering van Oordeelsvorming commissie Sociaal
Datum: 10-04-2024 17:50 uur


Stadhuis Parterre
0
0
0
7
8
6
0
0
Algemene bijlage
2023 Algemene Spelregels Spreekrecht (pdf, 143,85 KB)
SPELREGELS Oordeelsvormende raadsbijeenkomsten juni 26 juni 2023 (pdf, 168,99 KB)
Schema oordeelsvorming 10 april24 (pdf, 105,62 KB)