Aanpassing raadsvergadering 25 maart vanwege coronavirus

Publicatiedatum: 
20 mrt 2020
De geplande raadsvergadering op woensdag 25 maart gaat door, zonder publiek en in aangepaste vorm. Dit geldt alleen voor noodzakelijke besluiten. Deze vergadering zal, zoals gebruikelijk, via internet live te volgen zijn.

Deze beslissing is genomen op basis van de volgende afwegingen:

  1. Het is van groot belang dat de risico’s voor de volksgezondheid worden beperkt en de maatregelen en richtlijnen van het RIVM en de landelijke overheid worden opgevolgd. Daarom zal de vergadering in aangepaste vorm, zonder publiek en zo kort mogelijk zijn.
  2. Tegelijkertijd is het belangrijk dat – in het belang van de stad – het democratisch proces doorgaat en dat besluiten wel worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan besluiten over bestemmingsplannen.

Hoe gaat deze vergadering er uit zien? 

  • De gemeenteraad besluit alleen over de besluiten die noodzakelijk zijn. De gemeenteraad moet daarvoor ‘fysiek’ bij elkaar komen. Digitale besluitvorming is volgens de wet niet mogelijk. 
  • Het wordt niet verantwoord geacht om alle 39 raadsleden bijeen te laten komen. Daarom wordt gebruik gemaakt van art. 20 van de gemeentewet. Dat bepaalt dat een vergadering van de raad niet kan worden geopend als er minder dan de helft van de leden aanwezig is. In dat geval belegt de burgemeester opnieuw een vergadering. In deze nieuwe vergadering kan wel met minder dan de helft van de raadsleden worden besloten. Afgesproken is dat alleen de fractievoorzitters aan deze vergadering deelnemen. 
  • Het presidium heeft eenmalig met bovenstaande aanpak ingestemd omdat er feitelijk alleen hamerstukken op de agenda staan 25 maart (zo bepaald in de oordeelvorming d.d. 11 maart ). 
  • De raadsleden zullen zo kort mogelijk bijeen zijn. Er wordt, zoveel als mogelijk, alleen gestemd. 
  • Alle mogelijke maatregelen voor de volksgezondheid worden genomen. Denk aan het schoonmaken van de raadzaal en de apparatuur, en met afstand van elkaar plaats nemen (social distancing). Alleen het hoognodige ondersteunend personeel zal aanwezig zijn. 
  • Een raadsvergadering is altijd openbaar maar onder de huidige omstandigheden is het niet verantwoord publiek toe te laten; daarom vindt de vergadering zonder publiek plaats. De vergadering is wel digitaal openbaar en wordt live uitgezonden op internet.

Belangrijk

Het kan zijn dat de situatie weer verandert. Kijk daarom voor actuele informatie op deze site. Daar vindt u ook informatie over de vergaderingen ,besluitvorming van de gemeenteraad en de contactgegevens van de raadsleden (onder ‘Samenstelling raad’).