Aissa Meziani

Aissa Meziani

A. (Aissa) Meziani 
CDA

E-mail: as.meziani@gmail.com
Telefoon: 06-25245656
Facebook

 

Aissa Meziani (1971) sinds 2006 Raadslid in onze mooie Gemeente Venlo.
Aissa is Bachelor Culturele en Maatschappelijke Vorming, afgestudeerd in 2007 aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is werkzaam als Directeur/Bestuurder bij de jeugdzorg instelling ONZ te Brabant. Voorheen Leerplicht ambtenaar en Jongerenwerker bij verschillende Gemeentes actief met name in het begeleiden van risicojongeren. Vanaf 2006 is hij bestuurslid bij het “Provinciaal Platform Minderheden” (PPM), sinds 2010 voorzitter. Van 2001 tot 2005 was hij tegelijkertijd lid van de cliëntenraad sociale zaken binnen de gemeente Venlo. Verder was hij van 1997 tot 2002 actief als bestuurslid bij zelforganisaties waar hij nu steeds als vrijwilliger actief is.

Als volksvertegenwoordiger wil Aissa de komende periode verder werken aan het verkleinen van afstand tussen burgers en bestuur/politiek, meer diversiteit, het stimuleren van ondernemerschap in Venlo en een veilige omgeving voor iedereen. Grote uitdaging zijn de drie decentralisaties en de implementatie hiervan met meer betrokkenheid van burgers en behoud kwaliteit dienstverlening.

Nevenfuncties:

  • Statenlid Provincie Limburg (betaald)
  • Tolk/adviseur ZZP (betaald)
  • Bestuurslid PPD Limburg (Provinciaal Platform voor Diversiteit) (niet betaald)
  • Lid kennisnetwerk islamitische gemeenschappen Ministerie sociale zaken (niet betaald)
  • Voorzitter Stichting Bina-O-Bincom (niet betaald)