Bep Holla-Crienen

Bep Holla

S.E.H. (Bep) Holla-Crienen
PvdA

E-mail: bep.holla@home.nl
Telefoon: 06-46002910

Bep Holla-Crienen (1946) heeft de opleiding voor verpleegkundige A gevolgd.
Was lange tijd werkzaam als verpleegkundige/subhoofd in St. Jospehziekenhuis Venlo, daarna teamleider wijkverpleging en nu werkzaam als beleidsmedewerker Diversiteit (tot 1 0ktober 2014) bij Proteion Thuis.

Is actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, beroepsmatig maar ook als vrijwilliger, zoals eetpunten voor ouderen, dagvoorzieningen, armoedebeleid, Multiculturele Kerstvieringen en Resto VanHarte. Als vrijwilliger voor Alzheimer Nederland, afdeling Noord-Limburg verzorgt zij presentaties over de Ziekte van Alzheimer en omgaan met dementerenden. Is bestuurlijk betrokken bij de Gehandicaptenraad, Stuurgroep Bindkracht (Armoedebeleid) St. Onbeperkt werken en het Ouderenpastoraat .

Politiek actief sinds 1998, eerst voor het CDA nu voor de PvdA. Haar hart ligt bij het sociale domein en daar wil zij zich ook de komende vier jaren voor inzetten.
Namens de PvdA is zij ombudsvrouw en samen met een ombudsteam probeert zij mensen de weg te wijzen en/of problemen op te lossen. Niet partijgebonden.

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid werkgroep Dementie Vriendelijk Venlo (niet betaald)
  • Voorlichter Alzheimer Nederland afdeling Noord-Limburg (niet betaald)
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Onbeperkt werken (niet betaald)
  • Bestuurslid Federatiebestuur Parochies Venlo (niet betaald)
  • Coördinator werkgroep Diaconie Venlo Stad (niet betaald)
  • Coördinator werkgroep JoFaBo (werkgroep dienstverlening voor parochies Joseph/Familie/Don Bosco parochie) (niet betaald)
  • Adviseur St. Noemidia (Marokkaanse Stichting voor cultuur en dialoog) (niet betaald)
  • Lid Stuurgroep Bindkracht (stuurgroep Armoede gem. Venlo)(niet betaald)
  • Coördinator Ombudsteam, gefaciliteerd door de PvdA (niet betaald)
  • Lid Werkgroep: realiseren multiculturele woonzorg-complexen Roermond en Venlo (niet betaald)