Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad vergadert op woensdag in het Stadhuis. De vergaderingen beginnen om 19.00 uur. Andere locatie of tijd wordt vermeld in de agenda.

De vergaderingen van de raad zijn openbaar.  iedereen is van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden.