Huub van Eijck

Hub van Eijck

Huub van Eijck
GroenLinks

telefoon: Tel. 06 180 910 35
E-mail: Huub.vaneijck@home.nl
 

Huub van Eijck (1961, Riethoven, nbr.) Is sinds midden jaren negentig actief in de politiek.
Aanvankelijk als lid van steunfractie en bestuur van de PvdA/PK in zijn gemeente Arcen en
Velden en vanaf 2006 tot aan de fusie met Venlo als raadslid/fractievoorzitter. Daarnaast
werkt hij als psycholoog en teamleider binnen Buro van Roosmalen, een GGZ instelling die
zowel ambulante hulp biedt binnen de eerste en tweede lijn. Daarvoor was hij ondermeer
werkzaam binnen Vincent van Gogh Instituut, had hij een eigen praktijk in Venlo en was hij
werkzaam bij Maria Auxiliatrix. Daar werkte hij vooral met oudere cliënten, werk waar hij met
veel plezier op terugkijkt en leerde hij heel veel over Venlo en zijn inwoners.
Huub is vooral de politiek ingegaan om een progressief en kritisch geluid te laten horen in
een politieke wereld die vaak maar door weinig mensen wordt bepaalt. Cultuur,
duurzaamheid maar vooral ook sociale rechtvaardigheid zijn belangrijke thema's en natuurlijk
vanuit zijn achtergrond welzijn en zorg.

Nevenfunctie:

  • Gz psycholoog/therapeut bij Ruich, mentale Zorg (betaald)