Nieuwe werkwijze Venlose Gemeenteraad

Publicatiedatum: 
29 aug 2019
In een proefperiode van september tot en met december 2019 gaat de Venlose Gemeenteraad aan de slag met een nieuwe werkwijze.

Hier liggen drie uitgangspunten aan ten grondslag.

 • Profijt maken van de verbinding tussen de raad en samenleving
 • Sturen op de agenda vanuit prioriteiten van de raad
 • Verminderen van de werkdruk voor raadsleden

Twee à drie woensdagvonden in de maand neemt de raad tijd voor ontmoetingen met de stad / wijken / inwoners / organisaties.
Twee woensdagavonden per maand wordt er vergaderd.

Tijdens deze vergaderingen komt achtereenvolgens aan de orde:

 • Sprekersplein
 • Rondvraag
 • Oordeelsvorming
 • Besluitvorming¬†

Behalve hamerstukken komen onderwerpen twee weken na de oordeelsvorming in de besluitvorming. Zie onderstaand voorbeeld:

 • Behandeling college B & W 20 augustus
 • Behandeling agendacommissie 26 augustus
 • Behandeling oordeelsvorming 11 september
 • Behandeling besluitvorming 25 september

Alle raadsbijeenkomsten worden ingepland door de nieuw ingestelde agendacommissie, bestaande uit zes raadsleden. Deze commissie vergadert twee keer per maand en beoordeelt verzoeken voor agendering van raadsvoorstellen, presentaties, themabijeenkomsten, werkbezoeken e.d. aan de hand van de lange termijnagenda van de raad.

Overzicht vergaderdata 2019