Drie commissievergaderingen op 12 juni

Gepubliceerd op: 11 juni 2024 11:06

Op 12 juni zijn er drie oordeelsvormende commissievergaderingen in het Stadhuis van Venlo. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Voor meer informatie en de volledige agenda, kijk op https://gemeenteraad.venlo.nl/kalender/2024/06/12.

𝗗𝗼𝗲𝗹 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗴𝗮𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻

Het doel van deze commissievergaderingen is om een debat tussen de verschillende fracties te laten ontstaan. Ze wisselen argumenten uit en stellen vragen om een goede afweging te maken van de voor- en nadelen van het voorstel of onderwerp.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗮𝗹 | 𝗥𝗮𝗮𝗱𝘇𝗮𝗮𝗹, 𝟭𝟴:𝟯𝟬 𝘂𝘂𝗿
Onderwerpen:
• Twee ontwerpbegrotingen: Sociaal Domein Limburg-Noord en Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
• Meerjaren herstelplan Mutsaersstichting
• Status van OGVO
• Raadsinformatiebrief over de Vrijwilligersagenda.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗲 𝗼𝗺𝗴𝗲𝘃𝗶𝗻𝗴 | 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲, 𝟭𝟵:𝟬𝟬 𝘂𝘂𝗿
Onderwerpen:
• Diverse bestemmingsplannen
• Centrumregeling Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg
• Diverse ontwerpbegrotingen: Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, Maasveren Limburg-Noord, Grenspark Maas-Swalm-Nette, en Veiligheidsregio Limburg-Noord
• Raadsinformatiebrief Uitvoeringskader gebiedsgerichte laadinfrastructuur.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗲 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗲 | 𝗥𝗮𝗮𝗱𝘇𝗮𝗮𝗹, 𝟮𝟬:𝟯𝟬 𝘂𝘂𝗿
Onderwerpen:
• Ontwerp-begroting 2025 en meerjarenberaming van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
• Ontwerp-begroting 2025 van bedrijfsvoeringsorganisatie ICT MNL
• Jaarstukken 2023 met het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat voornamelijk de beleidsmatige verantwoording, terwijl met de jaarrekening financieel verantwoording wordt afgelegd.