Buurten met talent, afval en PMD en dakloze internationale werknemers

Gepubliceerd op: 18 juni 2024 14:06

Morgen heeft de gemeenteraad drie bijeenkomsten op het programma. U bent van harte welkom om deze bij te wonen. Voor meer informatie en de volledige agenda, kijk op https://gemeenteraad.venlo.nl/kalender/2024/06/19.

Werkbezoek Buurten met talent

Tijdens dit werkbezoek krijgen de raadsleden meer informatie over het buurtgericht werken van het team Buurten met talent. Ook gaan ze in gesprek met talentverbinders en buurtbewoners.

Themabijeenkomst Afval en PMD

De gemeenteraad krijgt meer informatie over afval en PMD (plastic, metaal, drankkartons). Onderwerpen zijn de huidige stand van zaken, ontwikkelingen op afvalgebied, bron- en nascheiding, uitvoeringsplanning en de inzamelfrequentie. We bespreken daarbij ook wat de inwoners ervan vinden.

Rondetafelgesprek dakloze internationale werknemers

Er zijn veel vragen over de opvang en handhaving van dakloze (niet-rechthebbende) internationale werknemers. De raadsleden horen over de ervaringen in Eindhoven en bespreken onderwerpen zoals dakloosheid, opvang, overlast en handhaving.