Sprekersplein Begroting op woensdag 2 november, aanvang 19.00 uur

Gepubliceerd op: 12 oktober 2022 09:10

De gemeenteraad behandelt in november de Begroting voor het jaar 2023 en volgende jaren.
Inwoners of organisaties die de raad een boodschap willen meegeven, voordat de raad de Begroting op vrijdag 4 november vaststelt, kunnen dat mondeling doen tijdens het reguliere Sprekersplein van de raad op woensdag 2 november, aanvang 19.00 uur.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via raadsgriffie@venlo.nl en/of telefonisch bij Margo Beijers van de griffie, 06-22661220.