Onderzoeken

pdf Woonbeleid: bestuurlijk rapport (PDF, 5.64 MB) pdf Woonbeleid: rapport bevindingen (PDF, 3.25 MB) pdf Onderzoek naar Meldingen openbare ruimte (MOR) (PDF, 816.98 KB) pdf Onderzoek arbeidsmarktbeleid: bestuurlijk rapport (PDF, 5.86 MB) pdf Onderzoek arbeidsmarktbeleid: rapport bevindingen (PDF, 3.7 MB) pdf Onderzoek arbeidsmarktbeleid: factsheet (PDF, 237.93 KB) pdf Rapport onderzoek Helpt de Schuldhulpverlening (PDF, 4.1 MB) pdf Rapport bevindingen onderzoek schuldhulpverlening (PDF, 1.06 MB) pdf Rapport onderzoek evaluatie 3D (PDF, 8.28 MB) pdf Rapport 'Op weg naar helder en strategisch adviseren' (PDF, 1.02 MB) pdf Onderzoek Quick Scan Parkeren (PDF, 3.3 MB) pdf Onderzoeksrapport Veiliheidsregio Limburg Noord (PDF, 5.85 MB) pdf Onderzoek Veiligheidsregio: bijlage 1, factsheets per gemeente (PDF, 3.55 MB) pdf Onderzoek Veiligheidsregio: bijlage 2, resultaten enquête raadsleden (PDF, 6.74 MB) pdf Eindversie dienstverleningrapport (PDF, 2.14 MB) pdf Startnotitie Veiligheidsregio Limburg Noord (PDF, 411.21 KB) pdf Vastgesteld plan van aanpak regionaal rekenkameronderzoek VRLN (PDF, 256.97 KB) pdf Bijlage regionaal rekenkameronderzoek VRLN (PDF, 309.26 KB) pdf Rapport grondbeleid 2016 (PDF, 5.23 MB)

pdf Startnotitie onderzoek dienstverlening (PDF, 340.65 KB) pdf Startnotitie onderzoek Grondbeleid (september 2015) (PDF, 204.41 KB) pdf Onderzoek Villa Flora (juni 2015) (PDF, 2.74 MB) pdf Onderzoek de Maaspoort, raadsnotitie (PDF, 537.58 KB) pdf Het mikwe van Venlo (december 2013) (PDF, 696.67 KB) pdf Grondtransactie Picardie (juni 2013) (PDF, 245.61 KB) pdf Wijkgericht werken (juni 2013) (PDF, 362.91 KB) pdf Woonlasten beleid (mei 2013) (PDF, 370.87 KB) pdf Nazorg onderzoek integratiebeleid (augustus 2012) (PDF, 326 KB) pdf Ketensamenwerking veiligheidsbeleid (augustus 2012) (PDF, 564.26 KB) pdf Jaarstukken 2011 (mei 2012) (PDF, 168.89 KB) pdf Financiële consequenties ontwikkeling KazerneKwartier (april 2012) (PDF, 173.63 KB) pdf Decentralisaties rijkstaken maatschappelijk domein (februari 2012) (PDF, 237.24 KB) pdf Re-integratie (april 2011) (PDF, 699.89 KB) pdf Jaarstukken 2009 (juni 2010) (PDF, 358.96 KB) pdf Nazorg onderzoek Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Samenvatting ( april 2010) (PDF, 186.27 KB) pdf Nazorg onderzoek Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (april 2010) (PDF, 439.52 KB) pdf Grote projecten (maart 2010) (PDF, 3.49 MB) pdf Jaarstukken 2008 (juni 2009) (PDF, 231.01 KB) pdf Voortgang collegeprogramma 2006-2010 (PDF, 1.06 MB) pdf Integratiebeleid (december 2008) (PDF, 1.35 MB) pdf Uitvoering 213a Gemeentewet (december 2008) (PDF, 1.32 MB) pdf Jaarstukken 2007 (mei 2008) (PDF, 838.16 KB) pdf Nazorg onderzoek sturing en controle ambtelijk apparaat (april 2008) (PDF, 372.87 KB) pdf Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo ( september 2007) (PDF, 3.77 MB) pdf Verbonden partijen - WAA (juli 2007) (PDF, 3.26 MB) pdf Jaarstukken 2006 (juni 2007) (PDF, 132.54 KB) pdf Reflectie op programmabegroting 2007 )oktober 2006) (PDF, 50.5 KB) pdf Quickscan jaarstukken 2005 (juni 2006) (PDF, 124.33 KB) pdf Quickscan collegeprogramma 2006-2010 (juni 2006) (PDF, 20.87 KB) pdf Nazorg onderzoeken 2005 (januari 2006) (PDF, 468.11 KB) pdf Programma begroting 2006 (januari 2006) (PDF, 2.1 MB) pdf Sturing en controle ambtelijk apparaat (september 2005) (PDF, 506.04 KB) pdf Uitvoering Wvg (januari 2005) (PDF, 622.56 KB) pdf Aanbesteding buitensport accommodaties (juni 2004) (PDF, 393.13 KB) pdf Inzet externe adviseurs (juni 2003) (PDF, 361.8 KB)