Organisatie en werkwijze

Door het uitvoeren van objectief en onafhankelijk onderzoek wil de rekenkamer Venlo bijdragen aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan. Anders gezegd: de rekenkamer Venlo wil zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en of de voorgenomen doelstellingen van de gemeente ook daadwerkelijk worden bereikt.

De werkwijze, bevoegdheden, organisatie, gedragsregels etc. zijn vastgelegd in:

               Verordening Rekenkamer 2018

pdf Reglement van orde 2018 (PDF, 149.1 KB) pdf Onderzoeksprotocol 2020 (PDF, 200.66 KB)
 

 

Heeft u vragen over de rekenkamer? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamer, Yvon van Geel, telefoon: 077 359 96 42, e-mail: y.vangeel@venlo.nl