Personele mutaties

Wissles in de raadzaal

Overal wisselen Raadsleden soms tussentijds van fractie of er neemt iemand afscheid tijdens de rit. Ook in Venlo. In het afgelopen jaar kwam dit 3 maal voor.

Bekijk de video