Petra Raijer-Brehmer

Petra Raijer-Brehmer

P.H. (Petra) Raijer-Brehmer 
SP

E-mail: petraraijer63@gmail.com
Telefoon: 06-34069796

Petra Raijer (1963) Werkzaam als financieel-administratief medewerkster bij Blue Worx in Venlo. Sinds 2012 actief bij de SP Venlo. In 2013 gekozen als bestuurslid en vervult sindsdien de functie van organisatiesecretaris.

Ik wil me graag inzetten voor verbetering van de leefbaarheid van buurten, wijken en dorpen in samenwerking met de bewoners.

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid SP afdeling Venlo (niet betaald)
  • Lid commissie kleding Scrooge-festival Arcen (niet betaald)
  • Administrateur EAG-Venlo (betaald)