Gé Vervoort

Naam: Gé Vervoort

Raadslid, Gemeenteraad
Fractielid, Venlose Senioren Partij
Commissielid, Commissie Omgeving
g.vervoort@ziggo.nl

Algemeen

Mag ik mij aan u voorstellen; mijn naam is Gé Vervoort. Ik ben geboren en getogen in Tegelen en ben dus "eine echte Tegelse  jông".

Alhoewel ik op 16 maart 2022 gekozen ben als nieuw lid van de gemeente Venlo is het raadswerk mij niet onbekend; dit vanwege het feit dat ik reeds raadslid ben geweest van  2001- 2018.

Zijnde voorzitter van de KBO Tegelen St. Martinus/St. Joseph mag duidelijk zijn dat de doelgroep ouderen hoog op mijn prioriteitenlijst staat; mijn keuze voor de Venlose Senioren Partij ligt dus voor de hand. Zonder hierbij overigens de andere doelgroepen uit het oog te verliezen.

Volgens mij willen de inwoners van Venlo op vandaag de dag een andere politiek; de mogelijkheid om mee te denken en mee te doen bij zaken die je raken.

Ik wil de komende jaren daarom proberen te bereiken dat bewoners op alle vlakken worden betrokken bij de besluitvorming, dat er rekening wordt gehouden met wensen en bezwaren. Alleen zo kan er sprake zijn van een evenwichtige besluitvorming.

Zoals gezegd is voor mij de doelgroep ouderen heel belangrijk. Veel ouderen vallen buiten de boot in onze digitale samenleving, kunnen niet meer goed functioneren in onze huidige maatschappij. Ik probeer ouderen weer "op de rails te zetten", volwaardig deel uit te laten maken van onze samenleving. Zoals gezegd houdt dat niet in, dat ik geen aandacht heb voor andere doelgroepen zoals de jongeren, de ouderen van de toekomst….. Niet alleen grote projecten hebben mijn aandacht, maar juist ook de kleine zaken die je als inwoner raken. Graag zet ik me voor u in!

mvg

Gé Vervoort

Nevenfuncties

Voorzitter KBO Tegelen St. Martinus/St. Joseph (Onbezoldigd)           

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Fractielid, Venlose Senioren Partij
  • Actieve functie Commissielid, Commissie Omgeving
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens