Gemeenteraad

Naam: Gemeenteraad

39 zetels

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden van twaalf verschillende politieke partijen (fracties). De burgemeester is de voorzitter van de raad.  

Raadsleden

De gemeenteraad is door de inwoners van de gemeente Venlo verkozen op 16 maart 2022. Inwoners van de gemeente kiezen de raadsleden voor 4 jaar. De raadsleden zijn de gekozen volksvertegenwoordiging binnen een gemeente. Een gemeenteraadslid is meestal lid van een politieke partij.  

Burgerraadsleden

Burgerraadsleden kunnen gemeenteraadsleden ondersteunen. Burgerraadsleden zijn net als raadsleden lid van een fractie en leggen ook de eed of belofte af en hebben bijna dezelfde rechten als een gekozen raadslid. De burgerraadsleden nemen namens hun fractie deel aan de beeld- en oordeelsvormende sessies als woordvoerder van een bepaald onderwerp. Zij mogen niet deelnemen aan de besluitvorming en mogen geen zitting nemen in de vertrouwens- en werkgeverscommissie, GOTPOO en commissie benoeming wethouders respectievelijk onderzoek geloofsbrieven.