Nanette Ramaekers-Ubben

Naam: Nanette Ramaekers-Ubben

Raadslid, Gemeenteraad
Fractielid, EENLokaal
Raadslid, Commissie Economie
nanette@fractieeenlokaal.nl

Algemeen

 

1. Wie ben ik?

Ik ben Nanette Ramaekers-Ubben, gelukkig getrouwd met Dennis en moeder van Puck. We wonen in Venlo-Zuid. Samen zijn we actief lid van een van de schutterijen van de gemeente Venlo. Daarnaast is Dennis een van de huzaren van Glasenapp en steun ik hem en de andere heren daarin waar ik maar kan.

2. Waarom bent u in de lokale politieke gegaan en waarom juist bij de partij waar u voor in de raad zit?

Ik ben met EENLokaal de gemeentepolitiek in gegaan omdat ik hoop zo daadwerkelijk mijn steentje te kunnen bijdragen aan de verbetering van onze gemeente zonder vast te zitten aan een landelijke regie van een grotere/landelijke partij.

3. Wat zijn uw persoonlijke ambities/specialisaties als raadslid voor deze raadsperiode?
Ik wil me hard maken voor alle verenigingen van groot Venlo, een prettige en schone leefomgeving waarin iedereen de ruimte en kans krijgt om te ontspannen en groeiende economische ontwikkelingen en een goede ontsluiting met het achterland.

 

Nevenfuncties

 Naast lid van de gemeenteraad ben ik: 

  • Algemeen bestuurslid van Noord- en Midden Limburgse Schuttersbond Juliana (vanaf maart 2013) (onbezoldigd)
  • Interim secretaris van Stichting Samenwerkende Schutterijen Tegelen (vanaf maart 2018 tot en met maart 2023) (onbezoldigd)
  • Bestuurslid van Stichting Samenwerkende Schutterijen Tegelen (vanaf maart 2023) (onbezoldigd)
  • Secretaris van Broederschap St. Martinus Tegelen. Dit was ik van februari 2019 tot en met 29 oktober 2022. (onbezoldigd)
  • Per 29 oktober 2022 ben ik voorzitter van Broederschap St. Martinus Tegelen geworden. (onbezoldigd)
  • Tevens ben ik voor 24 uur per week werkzaam bij Stoffels International BV in de functie van Office Support (bezoldigd).

 

 

 

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Fractielid, EENLokaal
  • Actieve functie Raadslid, Commissie Economie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens