Raadsonderzoek Q4

Het raadsonderzoek Q4 is in oktober 2017 afgerond.

De uitkomst van het onderzoek is besproken in de besluitvormende vergadering van 25 oktober. U vindt het rapport en de bijlagen in de agenda voor deze vergadering. Punt 5.

De onderzoekscommissie,

Ineke Hendrickx (voorzitter, GroenLinks)
Toon Drissen (Vice-voorzitter, CDA)
Sraar Geelen (VVD)
Erik Manders (PvdA)
Luud Pieko (VenLokaal)
Ali Oruc (LokaleDemocraten)
Stefan Hugues (SP)
Frans Aerts (D66)