Samenstelling raad

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden van negen verschillende politieke partijen (fracties). De burgemeester is de voorzitter van de raad.

De coalitiepartijen hebben hun afspraken en ambities voor de bestuursperiode 2018-2022 vastgelegd in het coalitieprogramma 'Samen Venlo Veranderen'. Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 mei 2018.

De uitslag van de laatste verkiezingen op 21 maart 2018