Samenstelling Rekenkamer

De rekenkamer van Venlo bestaat uit 6 leden: 3 raadsleden en 3 externe leden, waaronder de voorzitter.
De voorzitter is het centrale aanspreekpunt voor de algemene gang van zaken rond de rekenkamer en bewaakt de voortgang van de onderzoeksprojecten.

De rekenkamer bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw Karin van den Berg (extern lid, voorzitter)
 • De heer Emiel Broere (extern lid, vice voorzitter)
 • Mevrouw Klaartje Peters (extern lid)
 • De heer Leon van den Beucken (raadslid EENLokaal)
 • De heer Jos Hoezen (raadslid CDA)
 • De heer Jan Valize (raadslid PVV)
 • De heer Frans Keunen (plaatsvervangend raadslid VVD)

Mevrouw Yvon van Geel is ambtelijk secretaris van de rekenkamer.

 

Achtergrondinformatie externe leden

Mevrouw Karin van den Berg (voorzitter)

Mevrouw van den Berg heeft een brede managementervaring zowel in de publieke als private sector. Zij is o.a. werkzaam (en geweest) voor ministerie, provincie, (samenwerkingsverbanden van) gemeenten en bedrijfsleven. Is bestuurlijk actief ( en geweest) voor de Vereniging van Brabantse gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Karin van den Berg heeft Planologie en Economische Geografie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ook heeft zij diverse managementcursussen, leergangen en opleidingen gevolgd onder meer bij het Rijksopleidingen Instituut, Katholieke Universiteit Leuven, NCIS en Berenschot. Karin is een voorzitter die een boegbeeld is, verbindt en inspireert, waarbij zij oog heeft voor de complexe omgeving en kordaat kan handelen indien nodig.
Contact: Het telefoonnummer van Karin van den Berg is: 31631967031

Hoofdfunctie:

 • Strateeg Public Affairs gemeente Dordrecht/Drechtsteden (betaald)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Zutphen (betaald)
 • Lid Rekenkamercommissie gemeente Zaltbommel (betaald)
 • Lid van het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta (betaald)
 • Voorzitter van de Rekenkamercommissie A2 gemeenten (betaald)

 


De heer Emiel Broere (vice voorzitter)

De heer Broere heeft jarenlange ervaring in de publieke sector op het gebied van management, control, bestuur en bedrijfsvoering. Hij studeerde bedrijfseconomie (Fontys Venlo), bedrijfswetenschappen (Radbouduniversiteit Nijmegen), Public Control (Erasmus Universiteit) en Public Management (Universiteit Twente).

Hoofdfunctie:

 • Business Strateeg Financiën & Bedrijfsvoering, Provincie Noord-Brabant (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Lid van de klachtencommissie gemeente Boxmeer (betaald)
 • Vrachtwagenchauffeur Jan Deckers Jr. Transport Ammerzoden (betaald)
   

Klaartje Peters

Klaartje Peters (1969) is bestuurskundige en heeft altijd in en voor het openbaar bestuur gewerkt. Ze is begonnen in de wetenschap en heeft vervolgens gewerkt in de Tweede Kamer, bij de rijksoverheid en als consultant. Sinds 2004 werkt ze als zelfstandig onderzoeker en publicist op het brede terrein van politiek, bestuur en samenleving. Daarnaast is voor 1 dag in de week als hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ze is al vanaf de instelling van gemeentelijke rekenkamers actief in deze wereld: als rekenkamerlid, opdrachtonderzoeker en soms betrokken bij (zelf)evaluaties van rekenkamers.

Hoofdfunctie:

 • Zelfstandig onderzoeker, docent/trainer en publicist op het gebied van openbaar bestuur

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht (betaald, 0,2 fte)
 • Rekenkamerdirecteur gemeente Beuningen (betaald)
 • Lid bestuur debatcentrum Sphinx in Maastricht (niet betaald)
 • Lid jury Goudvinkprijs Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) (niet betaald)
 • Lid redactie tijdschrift Bestuurswetenschappen (niet betaald)