Spreekrecht tijdens bijeenkomsten van de raad

U kunt als inwoner, bedrijf of organisatie spreektijd krijgen tijdens de beeldvormende of oordeelsvormende bijeenkomsten van de raad. Op deze manier kunt u de raad uw mening geven over een onderwerp.

Sprekersplein

Het meest geschikte moment om iets naar voren te brengen is tijdens het “Sprekersplein”. Dit in de regel op de 2e of 4e woensdag van de maand (zie vergaderschema). 

Spelregels

  • U kunt (met enkele uitzonderingen, zie hieronder) overal over spreken. Dat kan een nieuw onderwerp zijn dat u onder de aandacht van de raad wilt brengen, maar ook een onderwerp dat al op de agenda staat.
  • Uw presentatie duurt maximaal 5 minuten.
  • Na afloop van uw presentatie krijgen de raadsleden gelegenheid om vragen aan u te stellen.
  • In uw bijdrage is geen ruimte voor onheuse aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.

U kunt niet inspreken:

  • over onderwerpen waarbij sprake is van een juridisch geschil tussen een burger en de gemeente.
  • over een besluit dat door het gemeentebestuur is genomen en waartegen bezwaar of beroep kan worden ingesteld of is ingesteld. Daarvoor gelden de reguliere bezwaar- en beroepprocedures;
  • over zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure.

U kunt ook het woord voeren tijdens een oordeelsvormende bijeenkomst (als regel de tweede en de vierde woensdag van de maand). In dat geval kunt u echter alleen spreken over een punt dat op de agenda staat. Ook kunt u dan niet in gesprek met de raad.

Let op: van deze bijeenkomsten worden geluidsopnamen gemaakt. (privacy)

Aanmelden

Aanmelden kan tot 9.00 uur op de maandag voorafgaand aan de raadsbijeenkomsten.

U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: raadsgriffie@venlo.nl
of door te bellen met Margo Beijers, telefoonnummer (077) 359 9530.

De raadsgriffie kan u ook verder advies geven als u een vraag of kwestie hebt voor de gemeenteraad.