Spreekrecht tijdens vergaderingen

U kunt als inwoner, bedrijf of organisatie spreektijd krijgen tijdens de beeldvormende of oordeelsvormende bijeenkomsten van de raad. Op deze manier kunt u de raad uw mening geven over een onderwerp.

Sprekersplein
Het meest geschikte moment om iets naar voren te brengen is tijdens het “Sprekersplein”. Dat is tijdens de beeldvormende bijeenkomst, in de regel de eerste woensdagavond van de maand.

Spelregels

  • U kunt (met enkele uitzonderingen, zie hieronder) overal over spreken. Dat kan een nieuw onderwerp zijn dat u onder de aandacht van de raad wilt brengen, maar ook een onderwerp dat al op de agenda staat.
  • Uw presentatie duurt maximaal 5 minuten.
  • Na afloop van uw presentatie krijgen de raadsleden gelegenheid om vragen aan u te stellen.
  • In uw bijdrage is geen ruimte voor onheuse aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.

U kunt niet inspreken:

  • over onderwerpen waarbij sprake is van een juridisch geschil tussen een burger en de gemeente.
  • over een besluit dat door het gemeentebestuur is genomen en waartegen bezwaar of beroep kan worden ingesteld of is ingesteld. Daarvoor gelden de reguliere bezwaar- en beroepprocedures;
  • over zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure.

Mocht het niet gelukt zijn om gebruik te maken van het sprekersplein, dan kunt u ook het woord voeren tijdens een oordeelsvormende bijeenkomst (als regel de tweede woensdag van de maand). Naar in dat geval kunt u alleen spreken over een punt dat op de agenda staat. Ook kunt u dan niet in gesprek met de raad.

Let op: van deze bijeenkomsten worden geluidsopnamen gemaakt. (privacy)

Aanmelden
Aanmelden kan tot 9.00 uur op de maandag voor de vergadering

U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: raadsgriffie@venlo.nl
of door te bellen met nummer [077] – 359 9530

De raadsgriffie kan u ook verder advies geven als u een vraag of kwestie hebt voor de gemeenteraad.