Sraar Geelen

Sjraar Geelen

G.J. (Sraar) Geelen
partij: VVD

Bong  18
5941 NL Velden
telefoon: 06 221 967 24
E-mail: sraar.geelen@12move.nl
 

Sraar Geelen (1949) namens de VVD in de gemeenteraad Venlo. Reeds in 1998 als steunfractielid benoemd binnen de gemeente Arcen en Velden. In 2002 raadslid gemeente Arcen en Velden geworden. In 2007 wethouder Arcen en Velden. Na de fusie met Venlo gemeenteraadslid vanaf 2010.

Mijn streven is, in goed overleg met de burger zorg te dragen voor een goede leefbaarheid, met name voor de dorpen en wijken.

Vrijwilligers en verenigingen moeten goed kunnen functioneren in adequate en betaalbare accommodaties.

In het verleden veel georganiseerd op het gebied van de alternatieve veehouderij.

Nevenfuncties:

  • Beheer landgoed Schandelose heide (bezoldigd).
  • Lid werkgroep Natuurpad ‘volg de das’ (onbezoldigd).
  • Bestuurslid Beheer en exploitatie BMV (onbezoldigd).
  • Lid Fanfare Velden (onbezoldigd).
  • Musicalleider blazersgroep Velden (onbezoldigd).
  • Lid Coöperatie van particuliere grondeigenaren van Nationaal Park De Maasduinen. (onbezoldigd)