Start regionaal onderzoek

Publicatiedatum: 
16 sep 2016

De noord- en midden-limburgse rekenkamer(commissie)s zijn voornemens om in 2016 in gezamenlijkheid een onderzoek uit te voeren naar de structuur en het functioneren van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord en Midden Limburg. Dit wordt het eerste onderzoek dat door de rekenkamers in Noord en Midden Limburg gezamenlijk wordt opgepakt.

Het onderzoek start direct na de zomervakantie en wordt in maart 2017 aangeboden aan de gemeenteraden. Aan het onderzoek nemen deel: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert.  

Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat gemeenteraden in toenemende mate worden geconfronteerd met regionale samenwerking. Het is voor raadsleden niet eenvoudig de kaderstellende en controlerende taak op afstand uit te voeren. Evenals het bepalen van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van een gemeenschappelijke regeling.

Als natuurlijke adviespartner van de gemeenteraad willen de samenwerkende rekenkamer(commissies) hierin graag ondersteuning bieden. Het feit dat de Veiligheidsregio Limburg Noord (hierna te noemen: VRLN) een samenwerkingsverband is waarmee alle raden in Noord en Midden Limburg te maken hebben, maakt  deze casus geschikt voor een regionaal onderzoek.

Door de governance van de VRLN zowel in formele (bezien vanuit de wetgeving) als materiële (inhoudelijk en beleidsmatig) zin te onderzoeken, willen de gezamenlijke rekenkamer(commissie)s ontsluiten hoe de VRLN daadwerkelijk functioneert en of dat functioneren voldoet aan de eisen van doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.

Op grond van die onderzoeksbevindingen verwachten wij conclusies te kunnen trekken en aanbevelingen te kunnen doen op welke wijze de gemeenteraden meer grip kunnen krijgen op de gemeenschappelijke regeling VRLN.

De directie van de VRLN heeft het voornemen van de noord- en midden-limburgse rekenkamer(commissie)s positief ontvangen en haar medewerking aan het onderzoek toegezegd.  De feitelijk uitvoering van het onderzoek zal worden uitbesteed aan een ervaren en deskundigonderzoeksbureau.

Startnotitie

Ter informatie is de startnotitie die voor dit onderzoek is opgesteld als pdf te downloaden. Hierin vindt u nadere informatie over  probleemstelling, onderzoeksvragen en de aanpak en uitvoering van het onderzoek. Het is ons streven om het definitieve rapport in maart 2017 aan te bieden aan de gemeenteraden.

pdf Startnotitie veiligheidsregio Limburg Noord (PDF, 415.13 KB)