Programma Gezond & Actief

Belangrijke documenten overall programma:

Schema Gezond & Actief Venlo

Komende jaren besluitvorming over:

Vitaal houden sportieve omgevingen en verenigingen – uitvoering sportvisie. Het vitaal houden van sportverenigingen en -omgevingen (o.a. zwembad, Herungerberg en sportzalen). 

Actualisatie beleid gemeenschapsaccommodaties. Actualisatie gemeenschapsaccommodatiebeleid (herijking). 

Evaluatie en actualisatie armoedebeleid. Evaluatie en actualisatie van het armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Geen directe besluitvorming over (loopt via de begroting):

Laaggeletterdheid. Aanpak laaggeletterdheid.

Preventie gezond en vitaliteit. Preventie voor wat betreft gezond en vitaliteit. Positieve gezondheid is hierbij een belangrijk sleutelwoord.

Vergrijzing. Vergrijzing: effect op wmo, mantelzorgers en vrijwilligers.

Contactmogelijkheden

Vindt u dat er informatie ontbreekt in dit overzicht of heeft u een vraag? U kunt contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@venlo.nl.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (1)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten