Programma Grenzeloos

Algemeen

Doel: Profilering en samenwerking met strategische partners om daarmee de doelstellingen en ambities van de stad, dichterbij te brengen

Het programma Grenzeloos Venlo komt voort uit de geografische ligging en positie daarbinnen van Venlo. Het programma bestaat naast ondersteuning van het bestuurlijk relatiebeheer uit rand voorwaardelijke activiteiten ten dienste van opgaven binnen de andere programma’s. Hierbij gaat het om profilering en samenwerking met strategische partners om daarmee de doelstellingen en ambities van de stad, dichterbij te brengen.

Schema Grenzeloos Venlo

Relevante ontwikkelingen

Regiodeal en Investeringsagenda

Duitsland

Contactmogelijkheden

Vindt u dat er informatie ontbreekt in dit overzicht of heeft u een vraag? U kunt contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@venlo.nl.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (1)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten