Ton Heerschop

Ton Heerschop

A.H.J. (Ton) Heerschop 
SP

E-mail: ton.heerschop@gmail.com

Ton Heerschop (1965) zit vanaf 2010 in de raad voor de SP. In het dagelijkse leven is hij directeur crisisbeheersing bij Parcival B.V. Daarvoor is hij onder meer als beroepsonderofficier ingezet bij de watersnood in 1995 en uitgezonden naar Bosnië. Bij KLM/Northwest Airlines heeft hij diverse functies vervuld, o.a. in Moldavië, Kameroen en de Nederlandse Antillen. Ook was Ton bestuurslid van Wijkraad Op de Heide. Ton is getrouwd en heeft twee kinderen.

Als raadslid wil Ton Heerschop vooral een bijdrage leveren aan een menselijk, leefbaar en sociaal Venlo. Hij wil nadrukkelijk volksvertegenwoordiger zijn en blijvend onder de mensen.

Nevenfuncties:

  • Directeur crisisbeheersing, Parcival B.V. (betaald)
  • Gastdocent Veteraneninstituut (niet betaald)
  • Lid vereniging 1 (NL/BE) UN Transportbataljon (niet betaald)
  • Hoofd controle bij organisatie Nijmeegse 4daagse (niet betaald)