Vaststellen agenda

De agenda’s voor de vergaderingen worden elke maand bepaald door het presidium.

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van elke partij in de gemeenteraad en de griffier. Burgemeester Scholten is de voorzitter. Deze vergadering is niet openbaar.