Wat doet de raad?

De inwoners van Venlo hebben 39 raadsleden gekozen. Als gemeenteraad vertegenwoordigen de raadsleden de 100.000 Venlonaren. Zij behartigen hun belangen in de gemeente, nemen besluiten over geld en regels, nemen initiatieven en controleren het college van B en W. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De gemeenteraad kiest de burgemeester en benoemt de wethouders.
Wanneer de gemeenteraad eenmaal de grote lijnen heeft vastgesteld, is het college van B en W aan zet om deze uit te werken. Het college van B en W stelt maatregelen voor en voert deze uit.

Achteraf legt het college van B en W verantwoording af aan de gemeenteraad.