ECO: Themabijeenkomst Internationale werknemers

  • 01 maart 2023 20:30 tot 22:00
  • locatie: parterre, stadhuis
Direct opslaan in uw agenda

Geachte raads- en commissieleden,

We nodigen u graag uit voor a.s. raadsactiviteit over Internationale Werknemers. Deze vindt plaats op 1 maart 2023 van 20.30 – 22.00 uur.

We willen u graag informeren en meenemen in de vorderingen rondom het thema Internationale Werknemers en bijhorende integrale 9-sporen aanpak in onze gemeente.

In april 2021 heeft de raad de herijking van het Beleidskader Huisvesting Internationale Werknemers (Shortstay) vastgesteld. Hierbij heeft de raad het voornemen vastgelegd voor een integrale aanpak van het thema en ook concreet om vóór 2025 3000 extra bedden voor arbeidsmigranten te realiseren. De raad is in maart 2022 geïnformeerd over de voortgang via een Raadsinformatiebrief Internationale Werknemers en tevens zijn specifieke raadsbesluiten en initiatieven (bijvoorbeeld huisvesting) behandeld en besloten door de raad[1]. Het thema is zeer breed en raakt diverse beleidsdisciplines, zo willen we dit als gemeente ook benaderen.

 

De bijeenkomst heeft twee doelstellingen:

1 – De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de (integrale) 9 sporenaanpak.

2 – De gemeenteraad meenemen in de dagelijkse praktijk en gang van zaken.

 

We hebben afgelopen jaar doorgepakt op de 9 sporen, daar nemen we u graag per spoor in mee. Tevens kijken we ook vooruit en lichten we de uitvoering voor 2023 en 2024 toe. Vanuit specifieke (o.a. huisvestings)dossiers komt de informatie veelal gefragmenteerd bij de raad, we willen dit thema graag in totale samenhang toelichten. Een integrale aanpak is van belang is om buiten het verschil te kunnen maken.

 

We willen u ook meenemen in dagelijkse praktijk. Daartoe willen we ervaringsdeskundigen uitnodigen, ervaringen uit de praktijk te delen, alsmede in verbinding te treden met betrokkenen en degenen waar we het uiteindelijk voor doen.

 Programma: 

20.30 uur        Start en aftrap
20.40 uur        Presentatie 9 Sporen aanpak Venlo (door projectmanager Internationale werknemers)
21.00 uur        Korte toelichting en panelgesprek met ervaringsdeskundigen
21.30 uur        Vraaggesprek medewerkers gemeente en raadsleden aan de hand van de 9 sporen
22.00 uur        Afsluiting

 

We zien u graag op de informatieavond!

 

[1] RIB 2022-49 Integrale aanpak internationale werknemers en RV 2021-26 Beleidskader huisvesting internationale werknemers (short-stay) in Venlo.

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo