Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van gemeenteraad.venlo.nl 

De gemeenteraad van Venlo wil dat burgers de informatie op deze website gemakkelijk kunnen lezen. Deze website voldoet  aan de eisen voor toegankelijkheid van overheidsinformatie.  

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.