OMG: Themabijeenkomst Lokaal (streek)taalbeleid

  • 10 mei 2023 20:30 tot 21:30
  • locatie: parterre, stadhuis
Direct opslaan in uw agenda

Geachte (burger)raadsleden, 

We nodigen u graag uit voor de interactieve raadsbijeenkomst over het initiatiefvoorstel Lokaal (streek)taalbeleid. Deze vindt plaats op woensdag 10 mei van 20:30 tot 21:30 uur. 

De Limburgse taal (ook wel bekend staand als plat) is een van de vijf erkende minderheidstalen in Nederland. Hoewel het geheel aan deze taalvarianten aangeduid wordt als de Limburgse taal, kent vrijwel elke stad en elk dorp een eigen variant van deze taal. In de gemeente Venlo, spreekt men al snel van een totaal van >10 dialecten die onze gemeente rijk is. Het Limburgs dialect is voor veel inwoners een belangrijk onderdeel van hun identiteit. Volgens het door dialectvereniging Veldeke Limburg uitgevoerde onderzoek De stand van het Limburgs, spreekt 78% van de inwoners van Limburg de Limburgse taal in meer of mindere mate. 

Nochtans is er reden tot (grote) zorg: ondanks de grote invloed die de Limburgse taal direct of indirect heeft op Limburgers en hun dagelijks leven, loopt het percentage aan Limburgers dat de Limburgse taal spreekt al decennialang terug. Door een combinatie van factoren, waaronder beleidsarmoede van overheden, dreigt de Limburgse taal op de lange termijn uit te sterven. Met het verliezen van de Limburgse taal uit het straatbeeld verliezen we als Limburgse samenleving ook een deel van onze identiteit. 

Daarom roepen Limburgse taalorganisaties al jaren overheden op tot actie. Gemeenteraadsleden Marc Vervuurt (D66), Bram Beurskens (EENLokaal) en Teddo Peulen (CDA) zijn hierop in de pen geklommen en er zal in juni een initiatief-raadsvoorstel Lokaal taalbeleid naar de raad komen in een poging de gemeenteraad te overtuigen om beleid te maken en geld vrij te maken om de Limburgse taal te stimuleren. In aanloop naar dit voorstel wordt er een themabijeenkomst georganiseerd over de staat van meertaligheid, en in het bijzonder de Limburgse taal, binnen onze gemeente en provincie, waarbij enkele experts de gemeenteraad zullen komen voorlichten op het onderwerp. 

Sprekers/aanwezigen:

  • Bas Vissers (Veldeke Venlo)
  • Esther van Loo (Levende Talen Limburg)
  • Roeland van Hout (Raod veur ’t Limburgs)
  • Pieter Ebus (Veldeke Limburg)
  • Zef Mertens (Huis voor de Kunsten Limburg)
  • Bert Mennings (Limburgs Museum) 

Programma
20:30 uur            Start en inleiding
20:35 uur            Presentatie sprekers (10 minuten per spreker, excl vragen/interactie)
21:10 uur            Plenaire discussie
21:30 uur            Afsluiting

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo